Việt Nam: Cơ Hội Thứ Ba ( ? ) và Mâu Thuẫn của các Cường Quốc

Theo lịch sử “Chính Đề Việt Nam” (1) kết luận, Việt Nam đã không bắt được hai cơ hội quý giá để phát triển dân tộc:

 1. Cơ hội thứ nhất — khi Tây Phương bắt đầu vào Châu Á. Và bắt đầu dòm ngó các lãnh thổ trong vùng. Người Nhật đã nắm được cơ hội, hiểu được sự yếu kém của dân tộc họ so với Tây Phương, nên đã tận dụng cơ hội học hỏi Tây Phương và Tây Phương hóa.Và người Nhật cũng biết tận dụng những mâu thuẫn của các quốc gia Tây Phương để thủ lợi cho họ. Thí dụ, Tây Phương cạnh tranh về ảnh hưởng ở Nhật, người Nhật đề nghị chuyên viên Tây Phương dạy kỹ thuật quốc phòng cho dân Nhật. Tây Phương cho phép chuyên viên của làm vậy, vì quyền lợi kinh tế và những ảnh hưởng khác.
 2. Cơ hội thứ hai — sau Đệ Nhị Thế Chiến. Các quốc gia thuộc địa cũ đã tận dụng những sự giúp đỡ về kinh tế, kỹ thuật… nói chung là về mọi mặt để phát triển quốc gia, phát triển dân tộc.Những quốc gia biết tận dụng cơ hội này đều đã thành công, vì đó là những quốc gia nhỏ, dù họ có phát triển cực thịnh, cũng không phải là mối đe dọa cho thế giới. Nên sự phát triển của họ không bị ngăn cản.

  Các quốc gia mới độc lập này, cũng đã biết tận dụng các mâu thuẫn của các đại cường để thủ lợi cho họ.

Việt Nam đã mất cơ hội này. Người Nhật trả tự do, cộng sản tranh giành quyền lãnh đạo, mời Pháp trở lại để có kẻ thù, hòng hợp thức hóa tính chính danh của chúng — “chín năm kháng chiến” ( lẽ ra không có ), rồi chia đôi đất nước ( lẽ ra cũng không bị. )

Tóm lại Việt Nam mất cơ hội thứ hai.

“Chính Đề Việt Nam” không dự đoán cơ hội thứ ba. ( Các ) tác giả chỉ đưa ra lược đồ kiến thiết lại đất nước như trong lời kết.

*
* *

Biển Đông luôn là nơi tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc. Đó là điểm tốt và cũng là điểm bất lợi cho Việt Nam.

Nếu biết tận dụng các mâu thuẫn của các đại cường về Biển Đông, chắc chắn nó sẽ luôn là điểm lợi cho Việt Nam: lấy sức người làm sức ta!

Việt cộng sẽ chết trong tương lai rất gần.

Hàng mấy năm nay, Hoa Kỳ đang có những hành động tạo ảnh hưởng tốt đẹp trong lòng dân Việt Nam. Và người Việt Nam hình như cũng rất hoan nghênh Hoa Kỳ:

 1. Mấy năm trước, một chiếc vận tải cơ Hercules khổng lồ mang vật dụng cùng những công binh Hoa Kỳ vào xây trường tiểu học ở Quảng Ngãi. Dân chúng ra phụ, cười đùa với “lính Mỹ” om xòm: trông mọi người, Việt lẫn Mỹ, rất hạnh phúc.( Thật sự không hiểu: một anh chàng lính Mỹ to đùng mang boot de saut cầm chổi chà quét sân. Sao không kêu một chú nhóc Việt Nam nào đó quét? )
 2. Cũng mấy năm trước, “lính Mỹ” chơi bóng chuyền với bộ đội hải quân, dân chúng xem vui vẻ lắm.
 3. Đã mấy lần rồi nhà thương nổi của Hoa Kỳ đã vào cảng Việt Nam trị bệnh miễn phí. Và Tháng Ba 2018 này lại sắp đỗ lại thêm ba tháng nữa.
 4. Các chàng đặc chủng Hoa Kỳ nghênh ngang trên phố phường Việt Nam. Diễn nghênh ngang, khoe bắp thịt, khoe đồ chơi súng đạn v.v… có vẻ hơi quá lố — phản ứng của dân Việt Nam nói chung, và của dân Việt Nam mạng nói riêng rất khoái chí.– Thằng tàu mà hành động vậy, dân Việt Nam đã loạn rồi.
 5. Quan trọng hơn cả, Tổng Thống Trump, trong APEC 2017 đã khẳng định: Hoa Kỳ cần đồng minh cường liệt, cần những người bạn biết tôn trọng quyền lợi song phương; và Hoa Kỳ không vào Châu Á để thống trị bất cứ ai.Việt cộng chỉ là những đứa ăn mày tay sai.

  Việt cộng tiêu, Việt Nam Mới bắt buộc phải có những hành động thực tiễn chứng tỏ mình đáng tin cậy hòng đứng vào hàng ngũ Tây Phương: vận dụng sức người phát triển dân tộc, kiến thiết quốc gia — như lịch sử đã chứng minh với các quốc gia khác.

*
* *

Lòng người Việt Nam đã sẵn sàng dẹp cộng sản. Lòng người Việt Nam hướng về Tây Phương ( dù chỉ ở giai đoạn vật chất ). Yếu tố “nhân” đã có.

Tàu cộng, như “Chính Đề Việt Nam” đã luận, khi phát triển thành công sẽ là một đe dọa cho thế giới. Hoa Kỳ và các đồng minh đại cường cần phải khống chế tàu cộng, Hoa Kỳ và các đồng minh đại cường cần hải lộ Biển Đông không bị đe dọa. Đó là thiên thời cho Việt Nam.

Vị trí địa lý của Việt Nam là con dao hai lưỡi cho dân Việt. Biết tận dụng sẽ là điểm lợi. Xét ra thì yếu tố địa lý cũng có.

Vấn đề là khi cộng sản tiêu rồi: người Việt phải biết nắm bắt cơ hội vàng ngọc này. Đừng để mất như hai lần trước.

Nếu phải đợi thêm mấy trăm năm nữa, chủng Việt cuối cùng sẽ tiêu vong.


(1) Bản PDF, không phải chính bản của Nhà Xuất Bản Đồng Nai, Nam Việt Nam, 1968.

04/03/2018.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: