Chữ mới thấy: “Linguistic Rights”

Quyền Ngôn Ngữ Mẹ Đẻ Đang Bị Áp Chế.
Quyền Ngôn Ngữ Mẹ Đẻ Đang Bị Áp Chế.

— Linguistic Rights Under Assault.

Linguistic định nghĩa thông thường là “thuộc về lãnh vực Ngôn Ngữ“.

Human Rights là “Nhân Quyền“.

Land Rights là “Quyền Bản Địa“.

Human Rights” và “Land Rights” có thể nói là nghe thấy hàng ngày.

Nhưng “Linguistic Rights” mới thấy lần đầu!

Người Duy Ngô Nhĩ đang bị tàu cộng “đàn áp / áp chế ngôn ngữ“! Cũng giống như người Tây Tạng.

Xóa ngôn ngữ là xóa cội nguồn, xóa văn hóa.

Người mất thì nước tự nhiên mất theo!


28/04/2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: