30/04/1975: “Nữ Thần Tự Do quay Mông về Thái Bình Dương!” ( 1 )?

Hoa Kỳ “bỏ rơi” Việt Nam Cộng Hòa? Suy nghĩ lại mấy bữa nay: ĐÓ LÀ CÁI SUY NGHĨ NHƯỢC TIỂU:

— Của những người chưa trưởng thành mang tinh thần nạn nhân: suốt đời sẽ là nạn nhân!

CHÍNH CÁI ĐÁM DÂN NGU MIỀN NAM ĐÃ ĐUỔI HOA KỲ ĐI!

Tháng Tư 1967, Võ Văn Ái, Thích Quảng Độ, Thích Nhất Hạnh v.v... kêu gọi Mỹ rời Việt Nam! Để các vị thương thuyết với "NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN ANH EM" về việc chấm dứt chiến tranh!
Tháng Tư 1967, Võ Văn Ái, Thích Quảng Độ, Thích Nhất Hạnh v.v… kêu gọi Mỹ rời Việt Nam! Để các vị thương thuyết với “NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN ANH EM” về việc chấm dứt chiến tranh!

Một Bằng Chứng:

Xem bài báo đính kèm — đăng ngày 09/04/1967 trên Nữu Ước Thời Báo ( The New York Times ) — những vị Đại Trí Thức Nhân Sỹ Sỹ Phu Miền Nam như Võ Văn Ái, Thích Quảng Độ, Thích Nhất Hạnh v.v… lên tiếng KÊU GỌI MỸ RỜI VIỆT NAM!

Để các vị thương thuyết với “NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN ANH EM” về việc chấm dứt chiến tranh!

Nữu Ước Thời Báo là một tờ báo thượng thặng thuộc hàng nhất nhì thế giới. Tiền đâu các vị đăng một trang quảng cáo như vậy?

KHÔNG HIỂU các vị ấy thương thuyết với “NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN ANH EM” đến đâu rồi nhỉ?

Dân Ngu Mất Nước: sao đi Hận việt cộng? Tụi nó có làm gì đâu? Chúng nó chỉ đi chiếm Miền Nam thôi mà!

Mà người Việt Nam thì lạ gì chiến tranh xâm lăng hả?


( 1 ): Trong “Khi Đồng Minh Tháo Chạy“, tiến sỹ Nguyễn Tiến Hưng thuật lại, ông ta đang công cán ở Mỹ, cùng trả lời báo chí quốc tế với hai vị giáo sư của ông, mà cả hai lúc đó là nhân viên cao cấp ở Hoa Thịnh Đốn, tiến sỹ Hưng lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ nhận người Việt đang chạy trốn. Một ông nhà báo lên tiếng:

— Nữ Thần Tự Do quay Mông về Thái Bình Dương!

Một trong hai ông giáo sư đã xin lỗi tiến sỹ Hưng về lời nói đó của ông nhà báo!

Tham Khảo:

Nguyễn Tiến Hưng, Khi Đồng Minh Tháo Chạy, Cơ Sở Xuất Bản Hứa Chấn Minh, San Jose, California, Hoa Kỳ, 2005.

29/04/2018

One thought on “30/04/1975: “Nữ Thần Tự Do quay Mông về Thái Bình Dương!” ( 1 )?”

  1. Năm 1967, trước chùa Vĩnh Nghiêm, Đặng Phúc Tuệ tức Thích Quảng Độ xách động hàng chục ngàn người biểu tình tuyệt thực đòi lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: