Tuổi Trẻ Việt Nam và cái Vòng Lẩn Quẩn “Ý Thức” và “Hành Động” trong Lăng Kính “1984”, George Orwell

“Until they become conscious they will never rebel, and until after they have rebelled they cannot become conscious.”

Until they become conscious they will never rebel, and until after they have rebelled they cannot become conscious.
Until they become conscious they will never rebel, and until after they have rebelled they cannot become conscious.

Đó là câu nhân vật Winston, một nhân viên của Bộ Sự Thật ( Department of Truth ) viết trong nhật ký “tâm sự thầm kín” của anh! Nếu suy nghĩ của anh mà lộ ra ngoài, chắc chắn anh sẽ bị “biến mất”!

“Chỉ đến khi nào dân chúng ý thức được họ bị đàn áp thì họ mới đứng dậy, nhưng chỉ khi nào đã đứng dậy, thì họ mới ý thức được họ bị đàn áp.”

Winston đã tuyệt vọng, anh đã ý thức được anh đang sống trong một xã hội độc tài toàn trị, ngay cả đến suy nghĩ cũng kiểm soát. Nhưng anh không thấy được lối thoát.

George Orwell đã triết lý hóa cái tình trạng tuyệt vọng của Winston một cách văn hoa lãng mạng.

— Chúng ta biết chúng ta đang bị đàn áp tư tưởng, nhiều quyền tự do hiến định bị cướp mất, chúng ta bèn xuống đường ôn hòa, bày tỏ sự phản kháng của chúng ta một cách thật ôn hòa: và kết quả là chúng ta bị đánh bể đầu, bể xương, gãy răng, xịt máu v.v…

George Orwell quả thật rất có lý: “Ý Thức” dẫn dắt “Hành Động” kết quả của “Hành Động” bồi bổ cho “Ý Thức”!

— Như vậy thì Winston cũng không quá tuyệt vọng!

Tuổi Trẻ Việt Nam đã xuống đường bằng “Ý Thức” vững chãi. “Hành Động” có thể đang bị gián đoạn, nhưng chắc chắn không ngưng hẳn!

Cái vòng lẩn quẩn đã biến thành cái vòng tuần hoàn, sự tuần hoàn càng lúc sẽ càng nhanh, càng mãnh liệt!

18/07/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: