Nam Kỳ Quốc: 1976-1979 và những cuộc Bất Tuân Dân Sự Vĩ Đại và Hữu Hiệu!

Đặng Tiểu Bình quê Tứ Xuyên, thời 1960s, dân Tứ Xuyên đói rã họng đến độ phải ăn cả chuột nhà! Đặng Tiểu Bình vẫn phải thắt lưng buộc bụng lấy gạo “tiếp tế” cho rợ Ba Đình đánh cướp Xứ Đàng Trong!

Sau 30/04/1975, tàu cộng ráu riết thu nợ!

Một Nam Kỳ Quốc trù phú bị bọn rợ Ba Đình tận tụy cướp bóc!

Chúng ra lệnh cho nông dân:

— Trong mỗi vụ mùa, mỗi đầu người chỉ được giữ lại bao nhiêu ký lúa do chính họ đỗ mồ hôi làm ra! Số “thặng dư” phải “bán” cho chúng! Dĩ nhiên với giá ăn cướp!

Nông dân Nam Kỳ Quốc nổi điên: họ chỉ gặt đúng số lúa họ được giữ lại. Số còn lại họ bỏ mặc ngoài đồng cho chim tha chuột gậm!

Nạn rầy đỏ dẫn đến thất mùa của 1975-1980s, cộng với chính sách cướp bóc của rợ đỏ đã tạo ra nạn đói cho dân Nam Kỳ Quốc!

1. Hậu quả tiêu cực: dân Nam Kỳ Quốc phải ăn bo bo, một loại ngũ cốc mà dân Nga La Tư cho ngựa ăn. Dân Nam Kỳ Quốc không phải là ngựa: nên ăn sao ị vậy!

2. Hậu quả tích cực: chính sách “hợp tác xã” ( vốn thành công ở Đàng Ngoài ) mọi rợ của chúng bị phá sản!

Dân Nam Kỳ Quốc Đã Từng Có Những Cuộc Bất Tuân Dân Sự Rất Thành Công!

25/07/2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: