Chữ Quốc Ngữ: Tinh Thần “Hàn Thuyên Đại Việt hồn xưa bàng hoàng” hay Nỗi Khát Khao Độc Lập Chính Trị, Độc Lập Văn Hóa của Tiền Nhân…

Đất phương Nam mang một nét đặc thù của tinh thần Việt Nam: biến những người tứ chiếng thành người Việt Nam; cũng giống như tinh thần Việt Nam ( dĩ nhiên vào thời cộng sản chưa làm băng hoại Đạo Việt ): Việt Nam hóa những nét văn hóa du nhập.

Sách nên đọc...
Sách nên đọc…

“Chữ Quốc Ngữ” hay chữ theo mẫu tự Latin cũng không ngoài tinh thần đó!

— CHỮ QUỐC NGỮ CHÍNH LÀ NỐI TIẾP “TINH THẦN HÀN THUYÊN” CỦA DÂN ĐẠI VIỆT!

Nỗi Khát Khao Độc Lập Văn Hóa với giống người phương Bắc!

Các giáo sỹ Tây Phương đã cho chúng ta chữ Quốc Ngữ Latin, nhưng chính chúng ta đã chọn chữ Quốc Ngữ — vì đơn giản chữ Quốc Ngữ là một phương tiện tinh thần khẳng định tính độc lập văn hóa của chúng ta.

Xem:

CỤ ALEXANDRE DE RHODES ( A LỊCH SƠN ĐẮC LỘ ) KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI SÁNG TẠO RA CHỮ QUỐC NGỮ

*
* *

Cụ Mặc Cửu đến “tiểu quốc” Hà Tiên, mang vùng đất này về cho Việt Nam… con trai ông Mạc Thiên Tích, mẹ là người Việt, trọng văn Nôm, đã lập Chiêu Anh Các cùng 36 thi nhân văn sỹ xướng họa để lại nhiều bài thơ hay.

Đất Hà Tiên, một người Minh Hương, giáo sư Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, Đông Hồ Lâm Tấn Phát, từ thuở 20 tuổi, đã ra sức quảng bá Quốc Chữ cho trẻ em trong vùng, dù thực dân đàn áp và cuối cùng đã phải đóng cửa trường.

Đông Hồ Lâm Tấn Phát và phu nhân nữ sỹ Mộng Tuyết.
Đông Hồ Lâm Tấn Phát và phu nhân nữ sỹ Mộng Tuyết.

Dù ông cứng đầu, đã nhiều lần bất chấp đòi hỏi ngang ngược của thực dân Pháp, nhưng cũng chưa bao giờ bị đối xử thô bạo hay tù tội!

Chữ viết của chúng ta ngày hôm nay, dù còn nhiều bất cập, và ngôn ngữ của chúng ta không phải là một ngôn ngữ xuất sắc so với các ngôn ngữ khác của thế giới, nhưng Việt Ngữ và chữ Quốc Ngữ chính là:

— CÁI TINH THẦN BẤT KHUẤT CƯỜNG LIỆT CỦA DÒNG LẠC VIỆT, QUYẾT KHÔNG BỊ ĐỒNG HÓA!

Dòng lịch sử thăng trầm gần 400 ( bốn trăm ) năm của chữ Quốc Ngữ dù non trẻ, nhưng trĩu nặng những suy tư đối với tiền đồ dân tộc của các bậc trí thức của những thế hệ trước.

Trách nhiệm của thế hệ hiện tại là phải gìn giữ sự tồn tại của chữ Quốc Ngữ, của các thế hệ tương lai là Hoàn Thiện Chữ Quốc Ngữ: thiễn nghĩ chúng ta có đầy đủ sách vỡ của tiền nhân để lại đủ giúp thực hiện công việc này.

Duyên gặp gỡ tương tri thuở nọ,
Khúc nam huân ngọn gió khéo đưa,
Cung đàn dìu dặt tiếng tơ,
Hàn Thuyên Đại Việt hồn xưa bàng hoàng

— Xuân Phong Ngâm, Đông Hồ Lâm Tấn Phát

Hồn Đại Việt, giọng Hàn Thuyên,
Nền móng văn chương cổ điển,
Đặt đây viên đá đầu tiên,
Xây dựng tương lai còn hẹn

Tiếng Việt Huy Hoàng, 1967, Đông Hồ Lâm Tấn Phát

30/08/2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: