Tinh Thần Ngô Đình Diệm…

Cây cổ thụ, khách anh hùng
Ngàn năm sánh với non sông còn dài.
— Đề mộ ông ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi.

Tổng Thống Đình Diệm, New York, 1957.
Tổng Thống Đình Diệm, New York, 1957.

Một người mang mạng sống của mình để bảo vệ niềm tin, lý tưởng của mình thì không phải là người tầm thường được.

Là con người quan liêu, đối xử với nhân viên có khi để cho cảm tính, cảm tình riêng chi phối: không ai không có nhược điểm.

Trong cái bối cảnh hỗn loạn của Phương Nam lúc bấy giờ, độc đoán thiết nghĩ không phải là không cần thiết.

Ông xuống tay khá nhân đạo với những vị mang tinh thần sứ quân: giáo chủ Cao Đài Phạm Công Tắc toàn mạng, lưu vong sang Cambodia. Vị giáo chủ này đã bị Pháp lũng đoạn! Ông ở lại thì vùng Đông Nam Bộ sẽ thêm tanh banh.

Cụ Ba Cụt Phạm Quang Vinh quá cứng rắn, không thức thời, con mãnh long của Miền Tây không thể thả ra được: sự an nguy của 16 triệu con người Miền Nam quan trọng hơn sinh mạng của cụ Ba Cụt.

Bình Xuyên xà bát của cụ Bảy Viễn, bị đánh tanh banh, ông cũng toàn mạng sang Pháp lưu vong và chết ở bên đó.

Kể ra thì chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa rất là nhân đạo đó chứ!

*
* *

TINH THẦN NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ TINH THẦN ĐỘC LẬP TỰ LỰC CÁNH SINH, PHÁT TRIỂN NỘI LỰC DÂN TỘC!

Tinh thần đó — hơn bao giờ hết — người Việt Nam cần phải tiếp nối.

Chỉ có Nội Lực Dân Tộc mới thật sự là sức mạnh của ta!

29/10/2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: