Từ Ngữ Dịch Thuật…

Mặt Trận Phục Hồi Nhân Quyền Việt Nam
Vietnam Human Rights Restoration Movement

Hiệp Hội Tranh Đấu Nhân Quyền Việt Nam
Vietnam Human Rights Front

Hội những Tiếng Nói Can Đảm
The Voice of Brave People Associate

Bộ Công An
Police Ministry

Hội Bảo Vệ Nhân Quyền
Stichting Vietnam Human Rights Foundation

Xã Hội Dân Chủ Thiên Chúa Giáo.
Christian Democratic Society (*)

Phong Trào Xã Hội Dân Chủ Thiên Chúa Giáo.
Christian Democratic Society Movement (*)

Dân Chủ Thiên Chúa Giáo
Christian Democratic (*)

Phong Trào Dân Chủ Thiên Chúa Giáo
Christian Democratic Movement (*)


(*) Xem:

  1. Christian Democratic Union of Germany — https://www.britannica.com/topic/Christian Democratic-Union-political-party-Germany
  2. Germany’s political parties CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Left party, Greens – what you need to know — https://www.dw.com/en/germanys-political-parties-cdu-csu-spd-afd-fdp-left party-greens-what-you-need-to-know/a-38085900

a. Christian Democratic Union (CDU)

b. Christian Social Union (CSU)


Phong Trào Tự Vệ Công Giáo Phát Diệm / Bùi Chu
Catholic Self-Defence Militia Phát Diệm and Bùi Chu

lực lượng “an ninh dân phòng”
the state controlled ‘civilian guard’


The U.S. National Security Strategy and National Defense Strategy
Cơ Quan Chiến Lược An Ninh và Quốc Phòng Quốc Gia Hoa Kỳ

State Department’s Office of Counter Terrorism
Cơ Quan Chống Khủng Bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

The Bureau of Counter Terrorism
Cục Chống Khủng Bố

United States European Command
Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ Bộ Tư Lệnh Châu Âu

Drug Enforcement Administration
Cục Phòng Chống Ma Túy, Thuốc Phiện

U.S. Attorneys
Biện Lý Cuộc hoặc Công Tố Viện hoặc Chưởng Lý liên bang Hoa Kỳ (trực thuộc Bộ Tư Pháp – Department of Justice).

The Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)
Luật Cấm Vận Để Phòng Ngừa Đối Thủ của Hoa Kỳ

Australian Strategic Policy Institute
Viện Chính Sách Chiến Lược Úc Đại Lợi

Navy Rear Admiral
Phó Đề Đốc