Suy nghĩ: “số phận” giống nhau của Tử Sỹ Việt Nam Cộng Hòa 1974, và Liệt Sỹ Quân Đội Nhân Dân 1979!

Tôi xin được lập lại một lần nữa: những người Việt Nam ra trận và chết dưới tay tàu phỉ đều là những người Lính Việt Nam — họ đáng được chúng Ghi Ơn và Tưởng Nhớ!

Tử Sỹ 1974, Liệt Sỹ 1979
Tử Sỹ 1974, Liệt Sỹ 1979

Những người Bộ Đội của Quân Đội +sản đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh chống tàu phỉ cũng phải được Ghi Ơn và Tưởng Nhớ!

— Họ là những người dân đen Việt Nam bị hy sinh oan ức vì nô lệ căn tính của bè lũ ngụy +sản Ba Đình!

Dưới ách cai trị của ngụy +sản, sự hy sinh bảo vệ quê cha đất tổ của họ, cũng như sự hy sinh của những quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong Hải Chiến Hoàng Sa đã bị chà đạp phũng phàng!

Cũng may, những người trẻ tuổi ở Việt Nam đã nhận ra Sự Thật của Lịch Sử: Hương Hồn Của Các Vị Chắc Cũng Được An Ủi Phần Nào!

SINH VI LÍNH, TỬ VI THẦN: CẦU NGUYỆN CÙNG HƯƠNG HỒN CỦA CÁC VỊ PHÙ HỘ CHO NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI Ở VIỆT NAM THÊM CAN ĐẢM, TRÍ TUỆ LẪN THỦ ĐOẠN ĐỂ MAU LẬT ĐỔ BỌN NGỤY +SẢN!

17/02/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: