Côn đồ Việt Tân và côn đồ ngụy +sản giống nhau ở điểm nào?

1. Vì quyền lợi riêng, sẵn sàng chà đạp sự thật.

Sự kiện cụ Hoàng Cơ Minh tuẫn tiết, chúng nó dấu nhẹm để tiếp tục lừa tiền của người hải ngoại ai cũng biết!

Có những đứa đầu bạc, đã trải qua thời kỳ này ở hải ngoại, vẫn không chịu thừa nhận chủ của chúng đã lừa gạt đồng bào.

Dù chúng luôn luôn rống lên: tự do dân chủ, minh bạch v.v… cho Việt Nam, nhưng chính bản thân chúng nó, chúng nó không đủ dũng khí để minh bạch với đảng của chúng, thì chúng kêu gọi cái gì?

2. Cuồng đảng!

Những đứa ở điểm ( 1 ) bên trên: chúng cuồng Việt Tân đến độ, sẵn sàng chà đạp sự thật và tuyên bố: “Một ngày là Việt Tân, một đời là Việt Tân!

Đó là những đứa đầu hai thứ tóc, không sẽ xuống lỗ ngày nào!

Còn những thằng cắc ké, thì được cắn là xông lên những con chó điên: miễn mỗi tháng được lãnh lương!

3. Tệ Hơn ngụy +sản: chúng vặch cu tè vào Hương Hồn những người đã Hy Sinh trong các đợt Đông Tiến!

Đây là bằng chứng, chúng nó phủ nhận hoàn toàn các cuộc Đông Tiến!

Tài liệu của ông Nguyễn Thanh Tú:

 

— Bỏ 10 phút đầu tiên.

Những con người yêu nước đó, tại sao HỌ BỊ CHẾT?

Ngụy +sản thí người xong, chúng còn làm bộ phong anh hùng!

Việt Tân thí người xong: vạch cu tè vào Hương Hồn họ.

4. Đối xử với những người Đông Tiến sa vào tù ngụy +sản thật mọi rợ:

Bên ngoài chúng nó mặc sức quyên tiền, bán phở kiếm lời… những người Đông Tiến sa vào tù ngụy +sản chúng bỏ sống chết mặc bay!

Tài liệu của ông Nguyễn Thanh Tú — phỏng vấn nhân chứng Đông Tiến, bị tù ngụy +sản gần 20 năm, Việt Tân không ngó ngàng gì đến.

 

*
* *

Tụi Việt Tân là lũ phi cầm phi thú: chúng nó đã đạp sự thật, nhân chứng còn sống nhăn răng chúng nó cũng không đếm xỉa gì đến!

CÁI LŨ MỌI RỢ NÀY LÀM SAO MÀ XÂY DỰNG MỘT VIỆT NAM MỚI ĐƯỢC HẢ ĐỒNG BÀO?

21/05/2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: