Côn đồ Việt Tân tè vào Hương Hồn Tử Sỹ Đông Tiến!

Chúng nó viết “sách” tự sướng ( y hệt thằng bác Hồ C Minh vĩ đại quang vinh của chúng ): thằng Điềm, thằng Hùng thằng nào cũng “kháng chiến quân”, “Đông Tiến”!

Tài liệu của ông Nguyễn Thanh Tú:

Trước tòa thì chúng vạch cu đái vào người đã hy sinh: chẳng “kháng chiến quân”, chẳng “Đông Tiến”!

Côn đồ cắc ké kỳ nhông Việt Tân mở mỏm ra là sủa: bằng chứng!

Cái lũ “đĩ già lậm nết” ( chữ của nhà thơ Thái Quốc Tế — xem https://hoangkyblog.wordpress.com/2018/01/18/hoang-sa-no-khi-phu/ ) côn đồ Việt Tân thì chẳng còn khả “tiếp thu” bất cứ thứ gì ngoài đô la bác Ben!

22/05/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: