Tàu +phỉ xem Hồng Kông là thuộc địa cần phải “cải tạo” lại!

Đại Tướng Quân của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa, Giáo Sư Tiến Sỹ Xu Yan của Đại Học Quốc Phòng Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa trong ‘Hội Nghị Thường Niên Quốc Gia 2018 của Công Đoàn Những Thầy Cô Giáo Nổi Tiếng’ tại thành phố Thành Đô ngày 05/11/2018, có nhận xét về Hồng Kông như sau:

– Sẽ rất khó cai trị Hồng Kông, khó hơn Đài Loan rất nhiều!

PLA General: Hong Kong Is Worst, Worse than Taiwan 中共國防教授少將徐焰:香港最壞,比臺灣還壞

Đại Tướng Quân Giáo Sư Tiến Sỹ Xu Yan lý luận như sau:

“Tám mươi phần trăm ( 80% ) dân Đài Loan không chống cũng không ủng hộ đảng tàu +phỉ. Chỉ còn hai mươi phần trăm ( 20% ) còn lại là chống vì là hậu duệ của tàn quân của Tưởng Giới Thạch.

Nhưng Hồng Kông vào năm 1997, khi được trau trả cho tàu +phỉ thì khác hẳn.

Trong khi đó ở Hồng Kông một phần ba ( 1/3 ) dân số là những người bản địa và hậu duệ của họ — những người này được lớn lên trong hệ thống Anh Cát Lợi Hồng Kông nên rất kiêu mạn, nhưng không căm thù lục địa nhiều lắm.

Một phần ba ( 1/3 ) là những người đã trốn chạy khỏi lục địa vào những năm 1949-1950 — đây là những người căm thù tàu +phỉ từ xương tủy căm thù ra.

Một phần ba ( 1/3 ) cuối cùng là những người đã đói khát sắp chết trong gia đoạn 1959-1961 (*) của Cách Mạng Văn Hóa. Họ đã bò lết sang Hồng Kông và thoát chết: làm sao họ có thể thích hay có những suy nghĩ tích cực đối với đảng +tàu phỉ được?

Tàu +phỉ đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng khi nhận lại Hồng Kông — là đã hứa sẽ không thay đổi hệ thống hành chính. Làm sao cai trị được khi chúng ta không thuộc địa hóa tất cả mọi thứ?

( — Đọc thêm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2294678457410985&id=100006065596125 )

Sau 20 Hồng Kông thuộc tàu, chúng vẫn còn sử dụng sách giáo khoa thời Anh Cát Lợi. Còn nữa, khi chúng ta muốn thay đổi sách giáo khoa, cha mẹ chúng không cho phép. Vậy thì tại sao sinh viên học sinh, cái đám trẻ, mất dạy đến như vậy? Vì cha mẹ chúng mất dạy. Lũ cha mẹ này đã không cho chúng thay đổi sách giáo khoa. Và 20 năm qua, chúng vẫn sử dụng sách giáo khoa thời Anh Cát Lợi.

Tại sao cái đám học sinh sinh viên này gây loạn? Tại vì hệ thống giáo dục quá tồi tệ. Hệ thống giáo dục có vấn đề.

Tôi nghĩ đây là lúc chúng ta phải hành động. Một bài học xương máu cho chúng ta trong quá khứ là chúng ta tập trung quá nhiều vào “hai hệ thống” [ thiết chế chính trị của Hồng Kông “một quốc gia/hai hệ thống” ]. Chúng ta không tập trung vào “một quốc gia”.

Năm rồi, khi Đặc Khu Trưởng Hồng Kông, Carrie Lam của chúng, nhậm chức, tôi nghĩ bà đã làm được hai điều rất tốt.

Thứ nhất, tống ngục tất cả những đứa tham gia phong trào tạo náo loạn “Đống Đô Ở Khu Trung Tâm” [ phòng trào bất tuân dân sự nhằm cải cách hệ thống bầu cử ở Hồng Kông. ]

Thứ hai, bắt đầu từ năm nay, họ đã đổi sách giáo khoa. Chúng ta phải sử dụng sách giáo khoa dành cho công dân tàu +phỉ. Làm sao chúng nó có thể sử dụng sách giáo khoa dành cho công dân của Anh Cát Lợi ở Các Vùng Lãnh Thổ Phụ Thuộc?

Chúng ta cần phải giáo dục chúng nó. Ở đây quý vị là những nhà giáo dục. Quý vị hiểu chuyện này. Nếu quý vị phải giáo dục chúng nó, quý vị không thể đạt được mục tiêu trong vòng một hai năm. Vì giáo dục là quá trình dài hạn.”

(*) Quý vị có ai đã đọc “Mây Đen Bao Phủ Bầu Trời Bắc Kinh”?

*** Đại Tướng Quân của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa: Hồng Kông Là Khúc Xương Khó Nuốt, Khó Hơn Đài Loan Rất Nhiều
*** PLA General: Hong Kong Is Worst, Worse than Taiwan

Tác giả: Jennifer Zeng — cô dịch từ tiếng tàu sang tiếng Anh.

PLA General: Hong Kong Is Worst, Worse than Taiwan 中共國防教授少將徐焰:香港最壞,比臺灣還壞

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: