Toàn cảnh Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt Nam – Mặt Trận Liên Tôn kháng cộng sau 1975

by Nhóm Thư Viện Phạm Văn Thành 15/ 6 / 2015


 

Bản Án Mặt Trận Liên Tôn

Bạn đọc chú ý, nội dung trong “Cáo Trạng” với “Bản Án” có khá nhiều chỗ lặp lại một cách rối rắm và mâu thuẫn, lời lẽ thấp kém thô thiển ngang cứng phi lý chẳng khác chi những giọng điệu tuyên truyền của đám tuyên giáo thôn ấp. Không thể tưởng tượng được đây là cái mà chúng gọi là “cáo trạng” của tòa án!

30-mtltkc-sau-197531-mtltkc-sau-197532-mtltkc-sau-197533-mtltkc-sau-197534-mtltkc-sau-197535-mtltkc-sau-197536-mtltkc-sau-197537-mtltkc-sau-197538-mtltkc-sau-197539-mtltkc-sau-197540-mtltkc-sau-197541-mtltkc-sau-197542-mtltkc-sau-197543-mtltkc-sau-197544-mtltkc-sau-197545-mtltkc-sau-197546-mtltkc-sau-197547-mtltkc-sau-197548-mtltkc-sau-197549-mtltkc-sau-197550-mtltkc-sau-1975

51-mtltkc-sau-1975

Ảnh chụp "báo" Việt cộng "Công Giáo và Dân Tộc" số 279, Chủ Nhật, 16 / 11 / 1980. Ngay sau 1975, những Linh mục thân cộng như Trương Bá Cần -chủ nhiệm tờ báo cộng nô này, Dương đình Bích, Phan khắc Từ, Huỳnh công Minh lập thời được Việt cộng tin dùng
Ảnh chụp “báo” Việt cộng “Công Giáo và Dân Tộc” số 279, Chủ Nhật, 16 / 11 / 1980. Ngay sau 1975, những Linh mục thân cộng như Trương Bá Cần -chủ nhiệm tờ báo cộng nô này, Dương đình Bích, Phan khắc Từ, Huỳnh công Minh lập thời được Việt cộng tin dùng

©TV PVT 2015

Nguồn: http://pham-v-thanh.blogspot.com/2012/04/toan-canh-mat-tran-quoc-gia-giai-phong.html

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3

One thought on “Toàn cảnh Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt Nam – Mặt Trận Liên Tôn kháng cộng sau 1975”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: