Thư Hồ C Minh gửi Tổng Thống Truman.

Tại sao Truman không đả động gì đến lá thư của Hồ Chí Minh viết cho ông ngày 18 tháng 1, 1946?

Theo Frederick Logevall viết trong “Embers of War” (2012):

“Điều đó chẳng liên quan gi đến Việt Nam — tất cả chỉ vì ưu tiên của Mỹ trên trường thế giới. Pháp đã nói rõ ý định của mình và chính quyền Truman không dại gì thách thức một đồng minh châu Âu được coi là quan trọng đối với trật tự thế giới, chỉ vì Mỹ tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Đại Tây Dương.”

[Franklin D. Roosevelt and Winston Churchill đã ký Hiến chương Đại Tây Dương ngày 14 August 1941 trên HMS Prince of Wales.]

Số phận Đông Dương thời hậu chiến đã được các cường quốc đồng minh đồng ý tại hội nghị Potsdam.

ho-chi-minh-letter-to-president-truman

Cả Mỹ và Trung Hoa đều không ưa gì Pháp nên đã từ chối can thiệp khi Nhật thanh toán những người trung thành với chính phủ bù nhìn Vichy (và quân đội 50k + và lực lượng hải quân nhỏ) vào tháng 3 năm 1945 trong trường hợp có rắc rối sau khi Pháp được giải phóng .

Người Pháp đã tập hợp một lực lượng ở châu Âu trước khi kết thúc chiến tranh (không ai ngăn Pháp, tất cả đều đánh Nhật).

Khi lực lượng giải giới của Anh đến Sài Gòn, họ thấy người Nhật đã để cho Việt Minh kiểm soát bộ máy chính phủ (Pháp), giam giữ các quan chức Pháp và giao tranh với một nhóm biệt kích Pháp / Anh (hoạt động từ tháng 3, gồm quân đội Pháp sống sót sau cuộc đảo chính và người Anh đã chiến đấu phía sau mặt trận của Nhật Bản). Đây là giai đoạn sau ‘cuộc cách mạng’ tháng Tám, và sau khi Hồ gửi thư cho Truman …

Hồ Chí Minh nghĩ gì khi yêu cầu Hoa Kỳ công nhận, và can thiệp và giúp công cuộc tái thiết Việt Nam trong khi dường nhu Việt Minh hợp tác và thông đồng với kẻ thù bất cộng đái thiên của Mỹ?

Ngoài ra, như đã nói ở trên những vấn đề này đã được thỏa thuận từ lâu tại Potsdam – Việt Minh chẳng là cái gì cả họ được Nhật “cài” vào thế “cướp” chính quyền trong khi Trung Quốc, Pháp, Anh, Liên Xô – có ba là đồng minh quan trọng, và một có thể là kẻ thù.

Vì vậy, ý thức hệ của Hồ Chí Minh là gì đi nữa thì cũng chẳng đến đâu. Hồ Chí Minh đủ lém để biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đó chỉ là một màn kịch tuyên truyền nhắm vào người dân Việt Nam.

Chú: Không biết ai viết lá thư gởi Truman hộ Hồ Chí Minh; nội dung dĩ nhiên chẳng có gì đáng thuyết phục, nhưng Anh Văn thì khá hơn khả năng của Tông thống Trump hiện nay 😊

 

Source: Tran Giao Thuy — https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211499368679987&set=a.1006314218256&type=3&theater

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: