Bạch Liên Giáo: Thủ Lĩnh Vương Công Nhi ( 王聰兒 — Wang Cong’er )

Bạch Liên Giáo vào nước Tàu vào khoảng thời nhà Nguyên, sau khi Mông Cổ dẹp xong nhà Tống — tức là khoảng vào các đời nhà Trần của Đại Việt.

Đời nhà Thanh, tức là khoảng thời Vua Lê Chúa Trịnh, Trịnh / Nguyễn / Nguyễn Tây Sơn của Việt Nam, khởi nghĩa của Bạch Liên Giáo kéo dài từ 1796-1804; đây là một cuộc khởi nghĩa vũ trang của các giáo đồ của các tỉnh: Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hà Nam và Hồ Bắc.

Bia tưởng niệm Vương Công Nhi.
Bia tưởng niệm Vương Công Nhi.

Một trong những thủ lĩnh xuất sắc của Bạch Liên Giáo là một cô gái tên Vương Công Nhi, chữ vuông là 王聰兒, tiếng Anh là Wang Cong’er. Cô sinh ra ở thành phố Âu Dương, tỉnh Hồ Bắc, khoảng năm 1777.

Cô nhà nghèo, cha mẹ cho theo đoàn xiếc từ nhỏ, nên đã học võ, và rất giỏi, cũng như cưỡi ngựa bắn cung v.v… Cô bị một đám côn đồ tấn công hòng bắt cóc hiếp dâm. Một người đàn ông qua đường cùng cô đánh bại đám côn đồ. Cô cưới ông làm chồng.

Người này là một đầu lĩnh của Bạch Liên Giáo. Đó là nguyên do cô tham gia giáo phái này.

Chồng cô đánh nhau với nhà Thanh bị giết chết.

Vương Công Nhi ra trận.
Vương Công Nhi ra trận.

Ở vừa ngoài 20 ( hai mươi ), cô và những đầu lĩnh còn lại tiếp tục đánh nhà Thanh. Áp dụng chiến thuật du kích, cô đã gây cho quân đội nhà Thanh nhiều khó khăn và tổn thất.

Tướng nhà Thanh lập “ấp chiến lược” để chống lại chiến tranh du kích: khi quân Bạch Liên Giáo đến, họ lùa dân vào, và trấn thủ bên ngoài, không cho dân tiếp tế. Nhà Thanh cũng lập các đội “dân quân tự vệ” tại các địa phương trợ giúp quân triều.

Người ta cho rằng vào trận cô sử dụng song kiếm rất điêu luyện. Và cô là một tướng quân can đảm, luôn dẫn đầu. Và rất nhân hậu, luôn luôn lo lắng cho những người bị thương, bất kể họ là ai, cô đã thường nhường ngựa của mình cho những người không đi nổi v.v…

Quân đội của cô đã lên đến một trăm ngàn ( 100,000 ) quân. Trận cuối cùng, cô dẫn hai mươi ngàn ( 20,000 ) ra đánh với một trăm ngàn ( 100,000 ) quân triều… Binh sỹ của cô bị giết hoặc bị thương gần hết…

Chạy thoát với vài người thân cận nhất, cô bị lực lượng tự vệ vây khốn ở một vùng thung lũng gần sông, thuộc huyện Vân Tây, tỉnh Hồ Bắc.

Không mở được đường máu, cô và vài người thân cận đã nhảy xuống vách núi tự sát.

— Lúc đó Vương Công Nhi chỉ mới vừa ngoài 20 ( hai mươi ) tuổi! ( “Nhi” là đứa con nít. )

Tham Khảo:

en.wikipedia.org: White Lotus
www.ancient-origins.net: Wang Cong’er: A Famous Female Warrior and Leader in the White Lotus Society
www.historynaked.com: Wang Cong’er
en.wikipedia.org: Wang Cong’er

*
* *

Phim ảnh của tàu luôn luôn vẽ lên hình ảnh Bạch Liên Giáo là quân bán nước!

Khởi nghĩa Bạch Liên Giáo ít nhiều cũng nói lên cái tính cách “bá” của các “anh hùng” Trung Nguyên đại lục: người nào cũng muốn “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”!

Một thí dụ nữa, thời mạt Thanh, bị các đại cường xâu xé, các cuộc khởi nghĩa nổi lên hàng loạt với lý tưởng cứu quốc. Nhưng rồi, khi mạnh, các tay anh chị này đều muốn làm vua một cõi:

— Tôn Dật Tiên, gốc Việt ( trong Bách Việt ), đã thất bại trong công cuộc giành độc lập cho Tàu, chuyển Tàu thành nước Cộng Hòa vì các nguyên soái của ông ta có tham vọng làm vua — điển hình là Viên Thế Khải!

Không cai trị với bàn tay sắt nước Tàu khó mà giữ thành một khối được!

Khi Cộng sản Tàu tiêu, có lẽ đó cũng là thời điểm mà nước tàu sẽ vỡ ra từng mảnh nhỏ?

02/10/2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: