Mãn Tộc sắp Tiệt Chủng: Quả Báo Mở Rộng Lãnh Thổ cho Rợ Hán?

Mãn Tộc là tập hợp những bộ lạc của các sắc dân định cư ở vùng đất rộng lớn có biên giới với Mông Cổ ở bên trái kéo dài ra Thái Bình Dương có chung biên giới với Triều Tiên ( Bắc ) và một đoạn bờ biển gần như song song với đảo quốc Nhật Bản.

— Tiếng Anh, vùng địa lý này có tên là Manchuria.

Xem https://en.wikipedia.org/wiki/Manchu_people

Giống Mãn Tộc đã đánh bại nhà Minh lập nhà Thanh là giống “Jurchen”.

Giống này được chia làm ba loại:

Jianzhou Jurchens ( 建州女真 ) – Kiến Châu ( Google dịch )
Yeren Jurchens ( 野人女真 ), cũng ‘Wild Jurchens’ – Nhím man rợ ( Google dịch )
Haixi Jurchens ( 海西女真 ) – Nhím Hải Tây ( Google dịch )

Xem https://en.wikipedia.org/wiki/Jurchen_people

Sau khi lập nhà Thanh, đám quan chức người Mãn từ từ bị Hán hóa, không sử dụng tiếng mẹ đẻ nữa.

Xem https://en.wikipedia.org/wiki/Jurchen_people#Language

Năm 1755, nhà Thành đã xâm lăng và chiếm được Tân Cương của Kha Hãn Dzungar.

Dzungar Khanate — https://en.wikipedia.org/wiki/Dzungar_Khanate

Tân Cương bị Mãn Thanh chiếm — https://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang_under_Qing_rule

( Dzungar có lẽ [?] là tên cổ của giống Trung Á [Âu-Á] mà bây giờ có một phần là Kazakhstan. )

Kha Hãn của Tân Cương kéo dài kháng cự, Mông Cổ cũng xâm lăng Tân Cương, chia lãnh thổ này ra làm bốn vùng có Kha Hãn riêng biệt. Cho đến 1759 thì hoàn hoàn lọt vào tay Mãn Thanh.

Tiếp theo sau đó là một cuộc diệt chủng tàn sát người Dzungar: khoảng tám mươi phần trăm ( 80% ) dân số hay từ nữa triệu cho đến tám trăm ngàn ( 500,000 – 800,000 ) người Dzungar bị rợ Mãn Thanh tàn sát.

Xem:

https://en.wikipedia.org/wiki/Xinjiang_under_Qing_rule#Dzungar_genocide

https://en.wikipedia.org/wiki/Dzungar_genocide

*
* *

Ngày hôm nay, dân số của Mãn Tộc trong nước Tàu+ của phỉ khoảng mười triệu bảy trăm ngàn dân.

Xem https://en.wikipedia.org/wiki/Manchu_language

Nhưng theo Anh Cát Lợi Bách Khoa Toàn Thư — https://www.britannica.com/topic/Manchu-Tungus-languages:

— Chỉ khoảng bảy chục ngàn người ( 70,000 ) còn sử dụng ngôn ngữ Mãn Châu.

Nguyên văn:

The Manchu-Tungus languages are a group of 10 to 17 languages spoken by fewer than 70,000 people scattered across a vast region that stretches from northern China across Mongolia to the northern boundary of Russia.

70,000 ( bảy chục ngàn ) người! Thì chỉ một thế hệ là không còn người sử dụng ngôn ngữ này nữa.

Ngôn ngữ mà mất thì còn con người cũng như không!

05/12/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: