Cụ Lê Đình Kình: người cộng sản thế hệ “khai quốc công thần” của Hồ Chí Minh…

Đọc “Đêm Giữ Ban Ngày” của Vũ Thư Hiên tôi chỉ thấy ngậm ngùi cho một thế hệ lầm đường theo cộng sản… Và những cái chết âm thầm nhục nhã của những ông tướng cộng sản có tài thao lược, nhưng chưa mất hẳn nhân tính con người.

Bin Laden: Tôi thua bác ( tức Hồ Cộng Chồn ) ở chổ tôi chỉ dám cho nổ bọn nước ngoài.
Bin Laden: Tôi thua bác ( tức Hồ Cộng Chồn ) ở chổ tôi chỉ dám cho nổ bọn nước ngoài.

Đọc “Đèn Cù” của Trần Đĩnh, dù đã đọc qua những đòn thù ghê rợn của Việt cộng trong “1945 Lạc Đường Vào Lịch Sử” của văn hào Nguyễn Mạnh Côn, tôi cũng không khỏi mấy ngủ mấy ngày: nói thật, tôi đã có suy nghĩ tác giả nói láo… phóng đại các sự kiện… nhưng hoàn toàn không!

Cụ Lê Đình Kình, Đồng Tâm.
Cụ Lê Đình Kình, Đồng Tâm.

— Gia đình cụ Lê Đình Kình có lẽ là những nạn nhân cộng sản cuối cùng của cộng sản Việt Nam? Cái chết thảm thương của cụ Kình không phải là trường hợp ngoại lệ: những cái chết tương tự đã được những người cộng sản ly khai Vũ Thư Hiên, Trần Đĩnh diễn tả ngậm ngùi uất hận trong hồi ký của các vị ấy.

TÔI THẬT KHÔNG NGỜ TRONG ĐỜI TÔI BỊ LÀM KHÁN GIẢ MỘT CUỘC TÀN SÁT GIA ĐÌNH MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN THẾ HỆ THỨ NHẤT…

Không hiểu, nếu viết thì các vị Vũ Thư Hiên, Trần Đĩnh sẽ viết như thế nào… họ đã chứng kiến quá nhiều những cuộc thanh toán bẩn thỉu mọi rợ khác trong đời họ rồi.

Lý Thuyết Cộng Sản Đã Bị Phá Sản Ngày Từ Khi Nó Vừa Được Sinh Ra.

THỜI GIAN LUẬN CỘNG SẢN QUA LÂU LẮM RỒI: CỘNG SẢN CẦN PHẢI ĐƯỢC XÓA BỎ TẬN GỐC RỄ TRÊN ĐẤT ĐẠI VIỆT ĐỂ CHO ĐẠI KHỐI CÁC DÂN TỘC TRÊN DÃI ĐẤT VIỆT NAM ĐƯỢC PHÁT TRIỂN HẾT KHẢ NĂNG CỦA MÌNH.


Chú Thích:

Bức biếm họa ký tên “HK” tác giả là Đại Úy Thiết Giáp của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã vài lần đổ máu trên chiến trường. Ông cũng là “Bá Tước Đờ Ba Le” trên Dân Làm Báo.

15/01/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: