Lòng dân: từ cụ Ngô Thời Nhậm đến Tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan…

Giặc Mãn Thanh Tôn Sỹ Nghị vào Thăng Long như chỗ không người.

Cụ Nguyễn Văn Dụng bàn: hãy noi gương Thánh Tổ Lê Lợi thuở trước, đánh du kích. Cụ Ngô Thời Nhậm bảo không được, vì giặc Minh tàn ngược, ai cũng căm thù chúng: lòng dân đã thuận cùng Lam Sơn. Bây giờ cựu thần nhà Lê còn trốn nhiều lắm, giặc Thanh sang, thế nào cũng kêu dân theo giặc mà đánh lại Tây Sơn, nên kế hay nhất là bỏ chạy. Cụ Ngô Văn Sở bảo, giặc vào không đánh mà bỏ chạy thì đáng tội chết. Cụ Ngô Thời Nhậm luận, dụng binh, tiến, thoái là lẽ thường. Lòng dân Bắc Hà chưa thuận, phải để cho họ nếm mùi tàn ác của giặc Thanh rồi đánh cũng chưa muộn.

Xem trích đoạn cuộc đối thoại của các cụ ở đây.

✺✺✺

Tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan thăm Việt Nam Cộng Hòa năm 1966.
Tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan thăm Việt Nam Cộng Hòa năm 1966.

Tháng Bảy, 1966, có nghĩa là gần ba ( 3 ) năm sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu bị hạ sát, Tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan sang thăm ( chiến trường ) Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã có tham gia hành quân, không đơn thuần là cuộc viếng thăm kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Trước khi rời Việt Nam Cộng Hòa, ông đã có câu nói đi vào lịch sử:

– Muốn thắng được cộng phỉ, phải để cho Việt Nam Cộng Hòa tiêu tùng!

…rải rác, có người Việt Nam cho rằng đây là câu nói “tiên tri”, là người đọc lịch sử, nhìn các sự kiện đã diễn ra, thì chúng ta thấy kết luận Tướng Moshe Dyan cũng không khác kết luận của cụ Ngô Thời Nhậm thuở trước bao nhiêu. Đại ý giống nhau:

– Dân quá ngu, làm sao mà giữ đất được. Để cho bọn giặc dạy họ khôn ra dùm ta.

Giặc Phật Ấn Quang, thông qua hành động chích thuốc cho Quảng Đức bất tỉnh nhân sự rồi dùng xăng Mỹ nướng sống Quảng Đức: DÂN NAM MỒM VẪN CÂM NHƯ HẾN, KHÔNG CÓ MỘT hành động nào tích cực lên án đám cộng phỉ nằm vùng giặc Phật Ấn Quang, mà lại còn a dua theo chúng kết tội chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa.

Rồi cũng chính cái đám dân ngu này hí hửng khi hai ông Diệm, Nhu bị cái đám đâm thuê giết mướn bắn chết.

Mầm móng mất nước của Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu từ 1963!

Tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan thăm Việt Nam Cộng Hòa năm 1966.
Tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan thăm Việt Nam Cộng Hòa năm 1966.

✺✺✺

Ngụy cộng phỉ, sau 45 ( bốn mươi lăm ) năm đã dạy cho dân Nam Kỳ những bài học quý giá!

Lòng dân Nam Kỳ đã sẵn sàng để tiêu diệt ngụy cộng phỉ.

Giành được độc lập kỳ này, dân Nam Kỳ phải sáng suốt, đừng để bọn ma cô hoạt đầu nắm đầu mình mà quay như dế như thời 1960s-1975!

Thái bình nghi nỗ lực,
Vạn cổ thử giang sang.

Ước mơ ngày xưa của Chiêu Minh Vương Thượng Tướng Thái Sư Trần Quang Khải đang một lần nữa trong tầm tay của dân Nam Kỳ.

23/03/2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: