Bản dịch của Công Hàm 257/HC-2016 Việt+ gửi Liên Hiệp Quốc

Công Hàm 257/HC-2016
Công Hàm 257/HC-2016

 

Công Hàm 257/HC-2016
PERMANENT MISSION
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
TO THE UNITED NATIONS

866 U.N. Plaza. 4th Floor, Suite 435
New York. N. Y. 1007
(212) 644-0594. (212) 644-0831
(212) 644-2535. (212) 644-1564
Fax (212) 644-5732

PHÁI ĐOÀN THƯỜNG TRỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

Công hàm 257/HC-2016

Phái Đoàn Thường Trực Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả các Phái Đoàn Thường Trực của các Quốc Gia Thành Viên tại Liên Hiệp Quốc và, để trả lời Công Hàm Số CML/59/2016 ngày 01 Tháng Bảy 2016 của Phái Đoàn Thường Trực Cộng Hòa Nhân Dân Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc, chúng tôi trân trọng khẳng định quan điểm của Việt Nam như sau:

Việt Nam kiên quyết bác bỏ tất cả các nội dung, đặc biệt là các lý luận sai trái của Trung Cộng, được nêu ra trong Công Hàm đã nói ở trên. Trung Cộng đã bẻ cong sự thật để có thể đòi chủ quyền bất hợp pháp trên các Quần Đảo Hoàng Sa và Trường của Việt Nam và cũng để hợp thức hóa việc họ sử dụng vũ lực trên Biển Đông để xâm chiếm Quần Đảo Hoàng Sa và một vài đảo và bãi đá ở Quần Đảo Trường Sa và năm hai năm 1974 và 1988. Các hành vi đó đã ngang nhiên vi phạm Điều Lệ của Liên Hiệp Quốc và nguyên tắc ngăn cấm đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế.

Trong các thời kỳ bảo hộ và thuộc địa, Pháp Quốc, đại diện cho Việt Nam, đã thực thi các hành động bảo vệ và chủ quyền trên các Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng cách một chuỗi biện pháp quản lý và tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên trên các đảo thuộc các Quần Đảo này. Lý luận của Trung Cộng rằng Pháp Quốc chưa bao giờ trao chủ quyền của Quần Đảo Trường Sa cho Việt Nam là hoàn toàn trái ngược lại với các sự thật và nguyên tắc của pháp luật quốc tế liên quan đến sự thừa kế Quốc Gia. Vào năm 1933 sự kiện sau đây đã được khẳng định rõ ràng, Chính Quyền Pháp ở Đông Dương đã sát nhập Quần Đảo Trường Sa vào Tỉnh Bà Rịa lúc đó còn là thuộc địa của Pháp. Hành động trả lại Nam Kỳ cho Việt Nam, mà Bà Rịa là một tỉnh quan trọng, Pháp Quốc đã hiển nhiên ủy quyền Quần Đảo Trường Sa, trước đây đã sát nhập vào tỉnh Bà Rịa, cho Việt Nam. Tại Hội Nghị Hòa Bình Cựu Kim Sơn năm 1951, khi pháp đoàn Việt Nam khẳng định chủ quyền lịch sử trên các Quần Đảo Trường Sa và Hoàng Sa, không có bất cứ các Quốc Gia Thành Viên nào phản đối, Pháp Quốc cũng không phản đối. Khi Pháp Quốc rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1956, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thừa kế chủ quyền của Quần Đảo Trường Sa từ Pháp Quốc. Thông qua Lệnh Số 143-NV ngày 22 Tháng Mười 1956, Chính Phủ của nước Việt Nam Cộng Hòa đã chuyển hành chính của Quần Đảo Trường Sa từ Tỉnh Bà Rịa sang Tỉnh Phước Tuy.

Các Phái Đoàn Thường Trực của các Quốc Gia Thành Viên tại Liên Hiệp Quốc
Nữu Ước

Công Hàm 257/HC-2016
Công Hàm 257/HC-2016

 

Giữa những năm 1954 và 1975, Việt Nam tạm thời bị chia đôi. Vì vị trí địa lý, vào thời gian đó, các Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa (Nam Việt Nam). Do đó, sự kiện quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thực thi trách nhiệm chủ quyền đối với hai Quần Đảo này trong thời kỳ đó là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp trong bối cảnh khi đó. Hành xử quốc tế chứng minh rằng trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, cũng có những Quốc Gia bị chia cắt như Việt Nam, thí dụ Đức Quốc, Yemen… Và do vậy, lý luận của Trung Cộng dựa trên sự chia cắt của Việt Nam vào thời kỳ đó là hoàn hoàn không có căn cứ pháp lý. Năm 1975, sau khi Trung Cộng dùng vũ lực chiếm Quần Đảo Hoàng Sa (vào Tháng Giêng 1974), Chính Phủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã ra Văn Thư liệt kê các bằng chứng lịch sử trích từ thư tịch Quốc Gia chứng minh rõ ràng và thuyết phục chủ quyền truyền đời của Việt Nam trên Quần Đảo này. Ngược lại, Văn Thư của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Cộng năm 1980 đã không đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào để hỗ trợ cho việc Trung Cộng đòi chủ quyền với hai Quần Đảo trên. Hơn nữa, lý lẽ của Trung Cộng về thời kỳ Việt Nam bị chia đôi làm tổn hại nghiêm trọng đến cảm xúc của người Việt Nam và hoàn toàn không giúp ích được gì cho tình hữu nghị của hai quốc gia.

Lý luận của Trung Cộng trong đoạn thứ 8 của Công Hàm Số 59/CML/2016 hoàn toàn trái ngược với tinh thần của Thỏa Thuận về Những Nguyên Tắc Cơ Bản Chỉ Đạo Giải Quyết Vấn Đề Trên Biển Giữa nước Việt Nam và nước Trung Cộng được ký vào Tháng Mười 2011. Những vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Cộng trên Biển Đông về hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những tranh chấp này mang tính pháp lý và tồn tại một cách khách quan và tạo thành một yếu tố trong các tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Cộng trên Biển Đông. Chính Trung Cộng là kẻ trong rất nhiều lần, khẳng định rằng có hai tranh chấp cốt lõi trên Biển Đông giữa Trung Cộng và vài quốc gia ASEAN, đó là tranh chấp chủ quyền của một vài bãi đá và hải đảo trên Biển Đông và các tranh chấp về biên giới lãnh hải. Trung Cộng đã bác bỏ sự tồn tại của các tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Cộng về vấn đề chủ quyền của Quần Đảo Hoàng Sa, quần đảo này hiển nhiên là ở trong hải phận Biển Đông, và do đó Trung Cộng đã hoàn toàn mâu thuẫn trong lý luận của họ.

Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu Trung Cộng tôn trọng chủ quyền của Việt Nam trên hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hãy tôn trọng và thực thi trách nhiệm pháp lý quốc tế của Trung Cộng, hãy dừng lại các hành vi làm cho tình hình tranh chấp thêm phức tạp, bằng phương pháp hòa bình, hãy cùng Việt Nam và các thành phần liên quan tìm giải pháp thỏa thuận các tranh chấp trên Biển Đông một cách công bằng và khách quan, theo luật quốc tế, đặc biệt là Điều Lệ của Liên Hiệp Quốc liên quan đến Công Ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Phái Đoàn Thường Trực Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc xin được tận dụng cơ hội này để yêu cầu các Phái Đoàn Thường Trực của các Quốc Gia Thành Viên tại Liên Hiệp Quốc sự bảo đảm sự kiện này nhận được sự quan tâm cao nhất.

Nữu Ước, 25 Tháng Tám 2016.

One thought on “Bản dịch của Công Hàm 257/HC-2016 Việt+ gửi Liên Hiệp Quốc”

  1. the Republic of Vietnam không thể dịch là “quốc gia Việt Nam Cộng hòa”. Thi dụ “republic of china” (hay Republic of Taiwan) đâu thể dịch thành “quốc gia” ĐÀi loan cộng hòa hay quốc gia Trung hoa dân quốc ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: