Chân Dung Nàng Thơ — Portrait of Jennie

Hình phim Chân Dung Nàng Thơ.
Hình phim Chân Dung Nàng Thơ.

Toàn bản dịch “Chân Dung Nàng Thơ” do Hoàng Ưng, Trần Phong Giao dịch từ nguyên văn tiếng Anh “Portrait of Jennie” của Robert Nathan.

“Tập San Văn” Việt Nam Cộng Hòa, xuất bản ngày 27/07/1966.

Bản PDF: “Chân Dung Nàng Thơ” Bản PDF — Google Drive

Dung lượng ( file size ): 152 MB.