Chân Dung Nàng Thơ — Portrait of Jennie

Hình phim Chân Dung Nàng Thơ.
Hình phim Chân Dung Nàng Thơ.

Toàn bản dịch “Chân Dung Nàng Thơ” do Hoàng Ưng, Trần Phong Giao dịch từ nguyên văn tiếng Anh “Portrait of Jennie” của Robert Nathan.

“Tập San Văn” Việt Nam Cộng Hòa, xuất bản ngày 27/07/1966.

Bản PDF: “Chân Dung Nàng Thơ” Bản PDF — Google Drive

Dung lượng ( file size ): 152 MB.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: