Về từ “biên giới”…

https://vov.vn/kinh-te/nhnn-noi-gi-ve-vu-chuyen-trai-phep-30000-ty-dong-qua-bien-gioi-826369.vov

Xem hình đính kèm, địa chỉ của cái trang đó là: https://vov.vn/kinh-te/nhnn-noi-gi-ve-vu-chuyen-trai-phep-30000-ty-dong-qua-bien-gioi-826369.vov.

Tôi đã nghe vài người livestream, cũng như vài posts trên Facebook bắt bẽ rằng chữ “biên giới” sử dụng trong trường hợp trên là không đúng, vì chúng nó đâu có tẩu tán số tiển này sang Tàu +phỉ, Cambodia hay Vương Quốc Lào!

Những quốc gia có đường biên giới với Việt Nam.

Tôi không đồng ý với nhận định này, vì ngày nay, “biên giới” không chỉ còn được định nghĩa thuần túy là biên giới giữa các quốc gia mà biên giới còn được định nghĩa là các phi cảng, hải cảng nơi thiên hạ đi vào quốc gia nào đó, và rời quốc gia đó.

Thí dụ phi trường Tân Sơn Nhất có thể được xem là biên giới của nước Việt Nam đang bị ngụy +phỉ cai trị. Những người đã xuống máy bay ở phi cảng Tân Sơn Nhất mà bị chúng tống xuất khỏi Việt Nam có thể được xem là “bị tống xuất ngay tại biên giới Việt Nam”.

Một thí dụ với trường hợp của tiếng Anh: “Border Security: Australia’s Front Line” hay “An Ninh Biên Giới: Tiền Tuyến Úc Đại Lợi”; trong chương trình truyền hình này, “biên giới”, “tiền tuyến” là các phi cảng của Úc Đại Lợi.

Cho nên cái tựa trên, về phương diện ngôn từ, không có gì sai.

04/02/2021.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: