Cô giáo Thơ, bác sĩ Khoa, Trường đua, 17 con cọp, và Bạch thủ pháp sư. Tác Giả: Từ Liên.

Đại dịch này mà kết thúc, đảng có rút vào hoạt động bí mật thì đảm bảo cũng sống được vài đời nữa, nên hai bữa trước, cụ Tổng lên ti vi tuyên bố, cụ không cần tiền nữa đâu, giờ thì danh dự mới quan trọng.