Ai đổi tên Sài Gòn thành Thành Phố Hồ Chí Minh?

Cái đám Cộng Sản Đệ Tam của Nam Kỳ đã đổi tên Sài Gòn thành tên cái xác thối.

Đứa nào đổi tên Sài Gòn thành Thành Phố Hồ Chí Minh?

Sau ngày 30/04/1975, với khí thế tưng bừng và đề nghị của đám cách mạng lão thành, ông Võ Văn Kiệt xin quốc hội và chính phủ trung ương đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành Thành Phố Hồ Chí Minh. Quan điểm của chủ tịch Quốc Hội lúc bấy giờ là Trường Chinh không tán thành, nhưng rồi sau cuộc họp ngày 02/07/1976, Quốc Hội cũng đã thông qua!

Thực ra ý tưởng đổi tên đã có từ lâu, người khởi xướng là bác sĩ Trần Hữu Nghiệp.

Tháng Ba năm 1946, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được lãnh đạo Khu 8 và tỉnh ủy Bến Tre cử ra Bắc báo cáo với trung ương, tham gia vào đoàn vượt biển còn có bà Nguyễn Thị Định, giáo sư Ca Văn Thỉnh, ông Nguyễn Văn Khước. Ông Nghiệp được giữ lại Hà Nội tiếp tục công tác đến năm 1947.

Ngày 25/8/1946, Phòng Nam bộ Trung ương nhóm họp tại đường Gia Định, nay là đường Trần Nhật Duật. Tại cuộc họp đó, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đưa ra ý tưởng lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn-Gia Định. Ý tưởng nhanh chóng được hưởng ứng. Một ngày sau, 57 người miền Nam đang tham gia cách mạng gửi một bản quyết nghị lên Quốc Hội và Chính Phủ.

“Xin Quốc hội và Chính phủ đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại là tên thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ Quốc của dân Nam Bộ” – bản quyết nghị viết.

57 người ký tên, trong đó có Cục Trưởng Quân Y Trần Hữu Nghiệp, vị bác sĩ giàu có từng sở hữu bệnh viện tư ở Mỹ Tho, bỏ danh vọng đi theo cách mạng; Trần Công Tường ( luật sư ) sau này làm Thứ Trưởng Tư Pháp; Nguyễn Tấn Gi Trọng ( Phó Cục Trưởng Quân Y ) người giữ ghế đại biểu Quốc Hội Việt Nam 7 khóa sau đó.

( Nguồn tổng hợp )

Nguồn ( không còn tồn tại ):

Vu Ngo Vinhhttps://www.facebook.com/groups/1051752364862874/permalink/4525289527509123/

❀❀❀

Phụ chú của hoangkyblog:

Khoảng thời gian trong bài báo là khi Hồ C Minh sang Paris ký “Thỏa Hiệp Án Fontainebleau”, bán đứng Việt Nam cho Pháp, để Pháp trở lại Việt Nam, sử dụng tình hình rối ren để tiêu diệt cách đảng phái quốc không cộng sản!

Thằng Hồ C Minh là tội đồ của dân tộc Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: