Kẻ Nào Phá Tanh Banh “y” và “i”?

Nam+ Nguyễn Thị Bình phá tanh banh “y” và “i”!

Trong buổi nói chuyện ngày 14, Tháng Mười Một, 2021 với kênh YouTube Leftard ở Mỹ, học giả đất Phù Tang Đỗ Thông Minh cho biết, khoảng 30 ( ba mươi ) năm trước Nam Kỳ Nguyễn Thị Bình ra “nghị định” đổi “y” thành “i” — khi:

  1. Đứng một mình — thí dụ: “í kiến”.
  2. Đứng sau một phụ âm — thí dụ: “”.
  3. Còn trong trường hợp đứng sau một nguyên âm vẫn giữ nguyên. Thí dụ: “tai”, “tay”, “thúy”.

Ông không cho biết tại sao bà ta lại ra một cái “nghị định” như vậy.

❀❀❀

Trong các sách do Văn Nghệ ở Hoa Kỳ xuất bản, học giả Nguyễn Hiến Lê cũng sử dụng “i” theo nghị định của bà Bình! Tôi không nhớ là đã được đọc giải thích của cụ.

“Hồi Kí”, Nguyễn Hiến Lê, Văn Nghệ xuất bản, California, U.S.A, 1990.
“Hồi Kí”, Nguyễn Hiến Lê, Văn Nghệ xuất bản, California, U.S.A, 1990.

Cá nhân, tôi thấy đây là một sự phá phách nhiều hơn là một sự “cải cách”!

Nhìn chữ “”, “í kiến” v.v… thấy thô tục!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: