Toàn bộ “Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê”, nhà xuất bản Văn Nghệ, California, Hoa Kỳ, 1989.

Bản PDF của toàn bộ “Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê”, nhà xuất bản Văn Nghệ, California, Hoa Kỳ, 1989.

“Hồi Kí”, Nguyễn Hiến Lê, Văn Nghệ xuất bản, California, U.S.A, 1990.

Dung lượng khá lớn, nên quý vị phải download ( tải ) về máy của mình.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: