Lời Nói Đầu

Sự thịnh vượng của quốc gia chúng ta phục thuộc vào sự thịnh vượng tài chánh của mỗi cá nhân chúng ta.

 Quyển sách này đề cập đến sự thành công cá nhân của mỗi người chúng ta. Thành công có nghĩa là những thành tựu đạt được là kết quả của các nỗ lực và khả năng của chúng ta. Sự chuẩn bị thích hợp là chìa khóa của thành công. Những hành động của chúng ta không thể nào sáng suốt hơn những suy nghĩ của chúng ta. Suy nghĩ của chúng ta không thể nào sáng suốt hơn hiểu biết của chúng ta.

 Quyển sách về chữa trị nghèo túng đã được cho là sách hướng dẫn về sự hiểu biết tài chánh. Điều đó, thật vậy, là mục đích của sách này: cung cấp cho những người có tham vọng thành công trong phương diện tài chánh những hiểu biết tường tận để giúp họ có được tiền, giữ được tiền họ có và làm cho số tiền thặng dư của họ kiếm được nhiều tiền hơn.

 Trong những trang tiếp theo, chúng ta sẽ đi ngược thời gian về Babylon, nơi đã nuôi dưỡng những nguyên lý tài chánh cơ bản mà bây giờ đã được thừa nhận, và sử dụng trên toàn thế giới.

Cùng các độc giả mới, tác giả thật sung sướng dành cho họ lời cầu chúc là những trang sách này sẽ mang lại cho họ niềm thích thú, cũng như những trương mục đang gia tăng, những thành công về tài chánh to lớn hơn, và cách giải quyết những vấn đề khó khăn về tài chánh cá nhân mà độc giả khắp nơi đã nồng nhiệt tường thuật lại.

Cùng các quý vị quản lý doanh nghiệp đã phân phối những chương trong quyển sách này với số lượng thật lớn cho các bạn bè, thân nhân, nhân viên và cộng sự của họ, nhân cơ hội này tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với họ. Không có sự tán đồng nào có giá trị hơn những người thực tiễn đánh giá cao những giá trị của tác phẩm này vì họ, bản thân họ, đã dần dần đạt được những thành công trọng yếu bằng cách áp dụng những nguyên lý được bàn đến trong sách.

Babylon đã trở thành một thành phố giàu có nhất của thế giới cổ đại vì những công dân của nó đã là những người giàu có nhất trong thời đại của họ. Họ đã hiểu được giá trị của tiền bạc. Họ đã sử dụng những nguyên lý tài chánh đúng đắn để làm ra tiền, giữ tiền và làm cho tiền của họ kiếm được nhiều tiền hơn. Họ đã tự cung cấp cho họ điều mà tất cả chúng ta đều muốn… các nguồn thu nhập cho tương lai.

G. S. C.

Mục Lục

Người Giàu Nhất Babylon

Lời Nói Đầu
Một Người Đã Mong Ước Được Có Vàng
Người Giàu Nhất Babylon
Bảy Phương Pháp Chữa Trị Túi Tiền Ít Ỏi
Năm Quy Luật Của Vàng
Diện Kiến Nữ Thần May Mắn
Người Cho Vay Vàng Ở Babylon
Những Bức Tường Thành Babylon
Nhà Buôn Lạc Đà Của Babylon
Những Văn Bản Đất Nung Từ Babylon
Người May Mắn Nhất Ở Babylon
Babylon Sử Lược

%d bloggers like this: