Phân Tích Thực Hành 01: miktex-01.tex


Bây giờ hãy thử phân tích miktex-01.tex và các duyệt trình ( applications ) sử dụng để tạo file pdf từ tex.

Sự phân tích sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về MiKTeX ( TeX / LaTeX ), và chúng ta có thể tự lực sử dụng được MiKTeX và tận dụng tất cả “sức mạnh” của nó.

Phân tích cấu trúc của miktex-01.tex

Xin viết lại toàn bộ nội dung của miktex-01.tex để tiện việc theo dõi:

\documentclass{article}

\begin{document}

My first MiKTeX document.

\end{document}

Cấu trúc của một file MiKTeX, TeX và LaTeX luôn luôn có ba thành phần ngữ pháp ( syntax ) căn bản và bắt buộc:

\documentclass{…}

\begin{document}

\end{document}

 1. \documentclass{…}
  Ba dấu chấm ( ) trong {…} biểu thị một giá trị ( value ) phải có có trong nhiều giá trị đúng với ngữ pháp, trang LaTeX/Document Structure liệt những giá trị sau đây:

  • article — loại bài nghiên cứu khoa học, báo cáo ngắn v.v…
  • IEEEtran — loại bài nghiên cứu đăng tải vào tạp chí khoa học IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers ).
  • proc — không biết là gì. Xem nguyên văn tiếng Anh.
  • report — báo cáo dài có cấu trúc gần giống một quyển sách.
  • book — cấu trúc của một quyển sách hoàn chỉnh.
  • slides — để tạo ra những bản in dùng trong quá trình thuyết trình.
  • memoir — một loại báo cáo ngắn trong nội bộ. Có tính cách tế nhị. Thường không dành cho người ngoài.
  • letter — thư từ.
  • beamer — không biết là gì. Có vẻ giống như slides. Xem nguyên văn tiếng Anh.

  Xin lưu ý, nếu một \documentclass không có trong máy, thì latex sẽ vào mạng để download xuống, như đã được bàn đến trong phần MiKTeX Thực Hành 01: miktex-01.tex — Căn Bản Nhất
  \documentclass cũng có thêm một phần tùy chọn ( option ), được biểu thị bằng […], trang LaTeX/Document Structure liệt những giá trị tùy chọn. Thí dụ để sử dụng khổ chữ 12pt: [12pt].
  Ngữ pháp hoàn chỉnh là: \documentclass[12pt]{article}

 2. \begin{document}
  Bắt buộc phải có, và phải viết y như vậy. Không còn gì phải bàn.

 3. \end{document}
  Bắt buộc phải có, và phải viết y như vậy. Không còn gì phải bàn.

latex miktex-01.tex

Chúng ta có thể sử dụng duyệt trình latex.exe với parameters để thay đổi tiến trình hoạt động của latex.

Trong Windows Command Prompt, chúng ta gõ latex –help để xem chi tiết của các parameters.

Thí dụ, chúng ta có thể thêm parameter -version: latex -version miktex-01.tex

Để khiến latex in thông tin phiên bản trên màn hình sau khi hoàn tất.

dvips -P pdf miktex-01.dvi ( Lưu ý: có thể bỏ -P!! )

Tương tự như latex.exe, chúng ta có thể gõ dvips.exe –help để xem chi tiết của các parameters.

Lưu ý: có thể bỏ -P!! thành dvips pdf miktex-01.dvi

ps2pdf miktex-01.ps

Có lẽ chúng ta chỉ cần sử dụng ở dạng này: ps2pdf miktex-01.ps.

Xem bản tiếng Anh https://www.ghostscript.com/doc/current/Ps2pdf.htm để tìm hiểu thêm về ps2pdf.exe.

Kết thúc, hãy thử bài tex thứ hai với khổ chữ 12pt — [12pt]:

\documentclass{article}[12pt]

\begin{document}

My second MiKTeX document.

\end{document}


%d bloggers like this: