2022, các sử gia Cao Đài vẫn cố chấp…

Vì sự căm hận mùa quáng đối với chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa mà các sử gia Cao Đài cứng đầu cứng cổ vẫn rêu rao cái luận điệu của đám giặc trọc Ấn Quang: Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo, ngoại trừ Thiên Chúa Giáo!

Đạo Cao Đài đất Tây Ninh đã và luôn có một vai trò quan trọng trong việc phát triển nguyên khí đất Phương Nam… đặc biệt vào giai đoạn hậu Đệ Nhị Thế Chiến.

Hộ Pháp đời thứ nhì, Đức Phạm Công Tắc, tham vọng cá nhân quá cao. Vì nhu cầu khẩn thiết phải bình định và thống nhất Việt Nam Cộng Hòa đang bị chia năm xẻ bảy bởi các lãnh chúa Đông, Tây Nam Bộ và Sài Gòn Gia Định, chính phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã phải sử dụng nhiều biện pháp để các lãnh chúa này phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi tổ chức và cá nhân của các vị ấy…

Các biện pháp mạnh tay này đã khiến những người như Bảy Viễn của Bình Xuyên, mà thực sự là tay sai của Phòng Nhì Pháp phải lưu vong; và cụ Hộ Pháp Phạm Công Tắc một lần nữa phải lưu vong sang Cambodge — và lần nay là lưu vong sau cùng trong đời cụ, cụ đã mất ở Cambodge.

— Cụ lưu vong là chuyện cực chẳng đã, cụ đã không chấp nhận chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa: cụ hiểu được họa cộng sản, nhưng cụ đã không chịu hiểu chỉ một chính quyền quốc gia chính danh mới đủ khả năng bảo vệ Miền Nam khỏi họa xâm lăng của cộng sản Bắc Việt… Và hơn nữa cụ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng khynh đảo của tàn dư thực dân Lang Sa còn thoi thóp ở Miền Nam.

Cụ khư khư muốn ôm đất Tây Ninh làm Lãnh Thổ Tự Trị của Cao Đài.

Vì sự căm hận mùa quáng đối với chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa mà các sử gia Cao Đài cứng đầu cứng cổ vẫn rêu rao cái luận điệu của đám giặc trọc Ấn Quang: Ngô Đình Diệm đàn áp tôn giáo, ngoại trừ Thiên Chúa Giáo!

Tụi giặc trọc đã góp phần tích cực vào việc làm sụp đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa.

Có lẽ một người với trí thông minh trung bình cũng nhận thấy chưa bao giờ Cao Đài bị đàn áp và khuynh đảo một cách dã man như thời cộng sản thống trị toàn cõi Việt Nam.

Thực dân Pháp đã có thời đàn áp Cao Đài khá mạnh tay, nhưng cũng chưa bao giờ chiếm đóng các hạ tầng cơ sở của Cao Đài; rồi khi người Nhật xâm lăng Việt Nam họ cũng chẳng đàn áp Cao Đài, còn viện trợ vũ khí, chuyên gia để giúp quân đội Cao Đài đánh cộng sản.

Chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm chưa bao giờ kỳ thị, cũng như chưa bao giờ đàn áp tôn giáo: tỷ lệ những người Phật Giáo nắm các vị trí quan trọng trong chính quyền Đệ Nhất Cộng Hòa cao hơn Thiên Chúa Giáo rất nhiều.

— Nhưng một sự thật không thể chối bỏ được, vết nhơ đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm là việc xử tử Tướng Hòa Hảo Ba Cụt Lâm Quang Vinh, Tướng Ba Cụt đã bị lừa theo kiểu “Lễ tiền binh hậu”, dù với bất cứ ly do gì, Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp với cái chết của Tướng Ba Cụt.

Các sử gia Cao Đài cần phải can đảm để viết đúng suy nghĩ của mình: các vị không phải là những người có tầm suy luận hạn hẹp như vậy.

Cộng sản đã tạo rồi một nuồi các dối trá lịch sử: quý vị đừng vì sự cố chấp của mình mà tiếp tay cho chúng.

Melbourne, 12/11/2022.

Các “Thánh” của Cao Đài…

Kiến trúc các “Tòa Thánh” Cao Đài, bước vào cửa chính, là một cái “sảnh”: một bức tường ở giữa, có hai cửa hai bên đi vào “chính điện”.

Trên bức tường này có hình ba “vị thánh” như hình đính kèm.

Các "Thánh" của Cao Đài!
Các “Thánh” của Cao Đài!

1. Cái ông viết chữ Việt Nho là Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

2. Cái ông viết tiếng Pháp là đại Văn Hào Victor Hugo. Ông cụ là tác giả của những tác phẩm nổi tiếng đã được dịch sang chữ Quốc Ngữ như:

a. Những Kẻ Khốn Cùng.

b. Vô Gia Đình.

v.v…

3. Cái ông đứng dâng mực là Tôn Dật Tiên. Một trong những đầu lĩnh của Cuộc Bạo Loạn Tân Hợi 1911 Phản Tây Dương Phục Đại Thanh ở bên tàu.

Dật Tiên chủ trương thành lập nước Cộng Hòa Đại Hán. Trong khi các đầu lĩnh khác như Tư Lệnh ( rất tài giỏi ) Viên Thế Khải muốn tiếp tục chế độ quân chủ, nên đã lên ngôi Hoàng Đế. Tàu lâm vào cảnh loạn lạc quân phiệt.

Dật Tiên nổi tiếng với nhận xét dân An Nam Mít như sau:

— Cái giống dân đó là nô lệ căn tính! Suốt đời sẽ không khá nổi, suốt đời sẽ là tôi mọi cho Pháp Lang Sa.

Tổ tiên của Dật Tiên vốn cũng là một Việt nam-man ( một giống Việt man rợ ở phương Nam ) được giống Hán “khai hóa”!

Cao Đài tin rằng: cả Victor Hugo và Tôn Dật Tiên là “hóa thân” kiếp sau của Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm!!

a. Tôi không phản đối thờ Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vì lý do sau đây:

— Cổ kim lịch sử của Việt Nam, chưa có ai điều binh khiển tướng, nhìn xa trông rộng bằng Cụ. Một ông Nguyễn Hoàng đầy tham vọng, tuy thân cô thế cô, giữ lại ở đất Bắc trước sau cũng tạo ra loạn lạc. Di Nguyễn Hoàng vào phương Nam đạt hai lợi: 1. giữ cho đất Bắc yên ổn. 2. Sử dụng cái tham vọng của Nguyễn Hoàng để lấn đất tìm đường xuôi Nam tiếp tục ( và Cụ đã thành công trong lượng định của mình. Dân Đại Việt chiếm được nhiều đất, gây đau thương cho nhiều dân tộc khác. ) Dù vậy, là một người Việt Nam tôi sẽ thờ Cụ.

b. Cụ Victor Hugo, một con người nhân bản, cái nhân bản toát lên trong các tác phẩm của cụ. Thờ cụ thì hơi có gì đó kỳ kỳ!

c. Dật Tiên thì không đáng chút nào! Quên tổ quên tông, quân thân phận bị đồng hóa! Hóa thân của Trạng Trình thì không thể nào ăn nói mất dạy như vậy được.

— Không hiểu mấy ông thần Cao Đài nghĩ cái gì! Dù sao để cho Dật Tiên cái job dâng mực, tôi cũng cảm thấy an ủi được phần nào!

*
* *

Trong bức tranh, cụ V. Hugo viết:

Dieu et Humanité: Vũ Trụ và Nhân Bản

Amour et Justice: Thương Yêu và Công Lý

Hai đời “giáo chủ” đầu tiên của Cao Đài đều là dân có liên hệ với Mẫu Quốc Lang Sa. Đặc biệt ông “giáo chủ” thứ hai Hộ Pháp Phạm Công Tắc ( một loại thò lò chính trị ), Phạm Công Tắc đã sử dụng những kiến thức phổ thông của ông ta để lừa bịp những người dân quê chất phác:

— Truyền hình đã có rồi, trong một buổi lên đồng, ông ta tuyên bố mai mốt chúng ta sẽ mang gánh hát về nhà!

Dù sao, Cao Đài cũng là một chứng tích lịch sử: lịch sử đặc thù của phương Nam non trẻ, hợp chủng.

25/12/2018