“Cư An Tư Nguy”: người Việt Nam chưa được quyền “Tu”!

“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” — chúng ta bất lực chính trị, con cái chúng ta sinh ra mang một núi nợ trên lưng.

Cụ John Adams -- Thượng Phụ Lập Quốc, Tổng Thứ Nhì của Hoa Kỳ: năm 1797 đến 1801.

Gần 10 ( mười ) thập niên qua, Việt Nam luôn luôn trong ở trạng thái “Nguy”, chưa bao giờ được “An”.

Chúng ta phó mặc chính trị, xã hội của chúng ta cho một lũ vô đạo đức, vô nhân cách, vô học, vô kiến thức, vô nhân v.v…

Hậu quả là ngày hôm nay, năm 2021, cái chết, cái nghèo, cái đói, cướp giật, trộm cắp v.v… luôn luôn bủa vây đời sống của thường dân Việt Nam.

— Con nít Việt Nam vừa được sinh ra đã phải gánh trên lưng một núi nợ hơn hai ngàn đô la Mỹ ( $AUD 2,000.00 )!

Cái “An” mà người Việt Nam tưởng mình có, chỉ là cái “An” được xây trên cát: cái “An” không được luật pháp của một thiết chế tam quyền bảo vệ!

Nếu chúng ta cứ tự “phê” tự “lắc” với Phật ( của cộng phỉ ), với Chúa v.v… thì chúng ta đẩy cái “Nguy” của xã hội hiện tại xuống đời con cháu của chúng ta mà thôi!

Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ được cường liệt như ngày hôm nay, trước hết là nhờ tinh thần đầy trách nhiệm của các Thượng Phụ Lập Quốc… Thể hiện rõ nhất qua cụ John Adams, Tổng Thống Thứ Nhì, nhiệm kỳ 1797-1801:

Anh có trách nhiệm phải học môn khoa học chính quyền, bộ môn quan trọng nhất trong tất cả các môn khoa học; anh phải đặt việc học nghệ thuật lập pháp và nghệ thuật quản lý cũng như nghệ thuật thương lượng lên hàng tối ưu tiên, loại bỏ, trên một phương diện nào đó, tất cả các môn nghệ thuật khác. Anh phải học chính trị và chiến thuật chiến tranh, để con cái của chúng ta có quyền tự do được học các môn toán cũng như môn triết. Con cái của chúng ta nên học các môn toán cũng như môn triết, địa lý, bác vật và kiến trúc hàng hải, ngành hàng hải, thương mại và nông nghiệp để cho con cái của chúng có quyền được học hội họa, thơ văn, nhạc, kiến trúc, điêu khắc, dệt vải lẫn gốm sứ.

Nguyên văn tiếng Anh:

The science of government it is my duty to study, more than all other sciences; the arts of legislation and administration and negotiation ought to take the place of, indeed exclude, in a manner, all other arts. I must study politics and war, that our sons may have liberty to study mathematics and philosophy. Our sons ought to study mathematics and philosophy, geography, natural history and naval architecture, navigation, commerce and agriculture in order to give their children a right to study painting, poetry, music, architecture, statuary, tapestry and porcelain.

Source: https://www.goodreads.com/quotes/42294-the-science-of-government-it-is-my-duty-to-study

Trích từ John Adams, “Letters of John Adams, Addressed to His Wife” — “Các Tâm Thư Của John Adams, Gửi Phu Nhân Của Ông”.

Cụ John Adams -- Thượng Phụ Lập Quốc, Tổng Thứ Nhì của Hoa Kỳ: năm 1797 đến 1801. Cụ John Adams ngồi bên trái.
Cụ John Adams — Thượng Phụ Lập Quốc, Tổng Thứ Nhì của Hoa Kỳ: năm 1797 đến 1801.

❀❀❀

“Cư An Tư Nguy”: “dù đang sống yên bình, vẫn phải luôn luôn chuẩn bị cho những ngày tao loạn can qua trong tương lai”.

02/12/2021.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: